Cổ phần tư nhân

ĐẦU TƯ THAY THẾ | ĐỐI TÁC VĂN PHÒNG GIA ĐÌNH

Hoạt động kinh doanh Cổ phần Tư nhân tập trung vào đầu tư vào các khoản đầu tư thay thế thông qua các đối tác Văn phòng Gia đình của chúng tôi.